Kariérny

Pokiaľ už dlhšie riešite oblasť kariérneho postupu, koučing Vám môže pomôcť ujasniť si presné ciele založené na Vašich prirodzených hodnotách a vytvoriť stratégiu korešpondujúcu s Vašimi prirodzenými schopnosťami a talentmi.