Exekutívny

Sa využíva v pracovnom prostredí. Po presnom ujasnení si cieľa ( výsledku, ktorý chce klient či oddelenie dosiahnuť) , pomáha ujasniť si čo sa skutočne aktuálne v oblasti deje. Klient za pomoci kouča zisťuje možnosti a stanovuje stratégiu k dosiahnutiu cieľa.